ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی

Meaning Meaning

The lack of something increases the desire for it

Origin

The Roman poet Sextus Propertius gave us the earliest form of this saying in Elegies

"Always toward absent lovers love's tide stronger flows."

The contemporary version appears in The Pocket Magazine of Classic and Polite Literature, 1832, in a piece by a Miss Stickland

'Tis absense, however, that makes the heart grow fonder

معنای ضرب المثل

فقدان هر چیز تمایل به آنرا فزونی می بخشد.

ریشه ضرب المثل

سکستوس اورلیوس پروپرتیوس ، شاعر رومی ، در مرثیه های خود برای نخستین بار نمونه ای از این ضرب المثل را ارائه می دهد:

"Always toward absent lovers love's tide stronger flows."

" امواج عشق در ساحل جدایی پرخروش تر است "

نمونه معاصر این گفته در نشریه جیبی ادبیات باستانی و رسمی ، 1832 (The Pocket Magazine of Classic and Polite Literature )  در قطعه ادبی میس استیکلند قابل مشاهده است:

'Tis absense, however, that makes the heart grow fonder

" حال آنکه ، این دوری است که قلب را مشتاق تر می سازد"

Meaning

The lack of something increases the desire for it

Origin

The Roman poet Sextus Propertius gave us the earliest form of this saying in Elegies

"Always toward absent lovers love's tide stronger flows"

The contemporary version appears in The Pocket Magazine of Classic and Polite Literature, 1832, in a piece by a Miss Stickland

'Tis absense, however, that makes the heart grow fonder

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید