ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

 

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسبون

Meaning

Act decisively and take your opportunities when they arise

Origin

This old proverb clearly alludes to the imagery of the blacksmith or farrier at his forge. If he delays in shaping the iron when it is hot a pliable the metal soon cools and hardens and the opportunity is lost

The expression is recorded in Richard Edwards', The excellent comedie of two the moste faithfullest freendes, Damon and Pithias, circa 1566

I haue plied the Haruest, and stroke when the Yron was hotte

معنای ضرب المثل

استفاده حتمی از فرصتها و پیش آمدها ی واقع شده

ریشه ضرب المثل

ریشه این ضرب المثل کهن به تصویر آهنگر یا نعل بند در حال آهنگری اشاره دارد. چنانچه آهنگر در شکل دهی آهن داغ و شکل پذیر تعلل کند آهن سرد و سخت خواهد شد و فرصت [شکل دهی] آن از دست خواهد رفت.  

این اصطلاح در اثرریچارد ادواردز  ثبت شده است

 

 "The excellent comedie of two the moste faithfullest freendes, Damon and Pithias, circa 1566

 haue plied the Haruest, and stroke when the Yron was hotte"

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید