Image

 

ترجمه متون

این دفتر ترجمه افتخار دارد خدمات ترجمه متون دانشگاهی و شرکتی اعم از مقالات مختلف، قراردادها، کتب و غیره را با بیشترین دقت و بهترین کیفیت به متقاضیان ارائه نماید.

ارائه این خدمات از طریق آدرس ایمیل info@adibotc.com  یا adib.otc@gmail.com امکان پذیر می باشد.  

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید