ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

 

ناتی یا NAATI مخفف "National Accreditation Authority for Translators and Interpreters می باشد که انجمن مترجمان استرالیا نیز نام دارد. دفتر ناتی در استرالیا بوده و مرکزی جهت اعتبار بخشی و صدور مجوز برای به رسمیت شناختن مترجمان سراسر جهان با حفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان کتبی و شفاهی است.

 

ناتی عضو مسئول در بازرسی و ارزیابی استانداردهای حرفه ترجمه کتبی و شفاهی می باشد. اعتبار بخشی از طریق سیستم اعتبارگذاری انجام می پذیرد.

 

تا تاریخ 18/12/1394 افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا را داشتند مدارک خود را به دارالترجمه های ایران جهت انجام ترجمه ارائه و تأییدیه ناتی به دو صورت انجام می پذیرفت: ترجمه و تأییدیه  به طور مستقیم توسط مترجم ناتی یا ترجمه انجام شده توسط مترجم رسمی قوه قضاییه با تأیید مترجم ناتی.

بر اساس بخشنامه بخشنامه شماره 500/11659/9000 مورخ 18/12/1394 اداره کل اسناد و مترجمان رسمی قوه قضاییه انجام ترجمه ناتی در ایران ممنوع می باشد. لذا مشتریان گرامی می توانند مدارک خود را به صورت معمول ترجمه و به تایید دادگستری و امورخارجه برسانند.
متن بخشنامه به قرار زیر است:

"قابل توجه مترجمان رسمی محترم قوه قضائیه و دفاتر ترجمه رسمی

با عنایت به اینکه به موجب ماده 8 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی الحاقی 29/4/1376 ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات قانون مزبور ممنوع است و طبق این قانون و آئین نامه اجرایی آن، صرفاً مترجمان رسمی که به موجب مقررات کشور به عنوان مترجم رسمی پذیرفته شده اند، مجاز به ترجمه رسمی و تصدیق اسناد شهروندان محترم در قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشند، فعالیت افرادی که به عنوان مترجم NAATI یا NAJIT مبادرت به ترجمه مدارک مردم می نمایند، ممنوع است، لذا مترجمان محترم و دفاتر ترجمه رسمی مجاز به انجام این موارد نیستند و درصورت درخواست برخی شهروندان ایشان را ارشاد به انجام ترجمه رسمی نمایند."

http://ekfam.ir/Default.aspx?tabid=251&articleType=ArticleView&articleId=2009

لیست مترجمان ناتی فعال را می توانید در لینک زیر جستجو نمایید. http://www.naati.com.au/