ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

 شیراز، خیابان عفیف آباد، حدفاصل کوچه 3 و 5 ، جنب بیمارستان میر، ساختمان 101، طبقه دوم

شماره تماس : 36273691 71 98+         36281511  71  98+

فاکس : 36281511  71  98+

 info@adibotc.com

adib.otc@gmail.com