ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

شماره حساب دارالترجمه رسمي اديب

 

شماره حساب 1088300988904
شماره كارت 6941 9260 1011 5892
بانك سپه به نام خانم هاجر سعيد


**********************************

شماره حساب 0207245824004
شماره كارت 7268 8088 9971 6037
بانك ملي به نام خانم سلمه رضائي

**********************************