ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

 

بنا به دستورالعمل تایید اسناد از سوی وزارت امور خارجه تایید برخی اسناد منوط به ارائه اسناد مکمل جهت استناد می باشد. این موارد شامل:

 • ·گواهی وفات

ارائه اصل شناسنامه متوفی

 • ·گواهی تجرد ( تاریخ اعتبار 1 ماه )

اصل شناسنامه

 • ·سند ازرواج یا اصل رونوشت سند ازدواج - سند طلاق یا اصل رونوشت سند طلاق

اصل شناسنامه یکی از زوجین که مشخصات همسری در آن درج شده باشد

 • ·سند مالکیت خودرو

دفترچه مالکیت خودرو

 • ·گواهی ارزیابی ملکی

اصل سند مالکیت

 • ·وکالتنامه تفویضی

وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه

 • ·تعهد نامه

اصل شناسنامه متعهد

 • ·اقرارنامه

ارائه مستندات عنوان شده مثلاً برای اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرّد (گواهی تجرّد صادره اداره ثبت احوال) اقرار به زوجیّت (اصل شناسنامه) اقرار به مالکیت (سند مالکیت) اقرار به نسبیّت (رأی دادگاه )الزامی است.

 • ·استشهادیه

ارائه مستندات

 • ·عنوان مهندس ، دکتر ، تکنسین ، غیره در گواهینامه های فنی و حرفه ای و کارت مربیگری

ارائه مدرک تحصیلی

 • گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت

 • ·اوراق سهام شرکت های سهامی عام

ارایه روزنامه رسمی

 • ·لیست بیمه

قبض پرداخت حق  بیمه

 • ·گواهی های کار صادره مؤسسات و ادارات دولتی

حکم کارگزینی

 • ·گواهی های کار صادره مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان

دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد

 • ·گواهی های اشتغال بکار صادره کارخانجات

مجوز فعالیت کارخانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا روزنامه رسمی و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بر درآمد

 • ·گواهی های کار صادره آژانس های هواپیمایی و گردشگری

آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد

 • ·گواهی های کار صادره شرکت های خصوصی

روزنامه رسمی و دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد- در صورت عنوان مدرک تحصیلی ارائه مدرک

 • ·گواهی های کارصادره بیمارستان ها و درمانگاه ها

اصل مدرک تحصیلی مربوطه

 • ·گواهی های کار صادره مطب پزشکان و دندان پزشکان

دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد

 • ·گواهی کار صادره دفاتر اسناد رسمی

ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد

 • گواهی های کار صادره واحدهای صنفی مختلف

جواز کسب مربوطه و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد

 • فیش های حقوقی دولتی

کارگزینی مربوطه

 • گواهی های انجمن مهندسی

اصل دانشنامه

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید