ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

 

تایید بعضی موارد توسط وزارت امور خارجه امکان پذیر نمی باشد. این موارد شامل:

 

 • شناسنامه اشخاص بالای 15 سال که  فاقد عکس باشد؛
 • شناسنامه های قدیمی(مربوط به قبل از انقلاب) از درجه اعتبارساقط بوده و قابل تأیید نمی باشد؛
 • شناسنامه های مخدوشه، آبدیده، پاره شده و مشابه موارد مذکور؛
 • شناسنامه هایی که اطلاعات سجلی در تمام صفحات آن به طور ناقص درج شده باشد و یا فاقد مهر ثبت احوال باشد؛
 • عدم ارائه اصل مدارک؛
 • مدارکی که فاقد مهر و امضای شناخته شده و معتبر باشند؛
 • تأییدترجمه احکام اخراجی و پاکسازی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی؛
 • کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی ؛
 • ارزشنامه های تحصیلی صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی)؛
 • کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها؛
 • گواهی های صادره از مؤسسات خصوصی که تحت نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورقرار دارند. این مؤسسات صرفاً می توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند. هنر جویان باید گواهی برگزاری دوره را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند؛
 • گواهی های حقوقی صادره شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی؛
 • گواهی های صادره سازمان های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل تأیید نمی باشد