ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image
اسپل نام (*)
ورودی نامعتبر
اسپل نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد (*)
/ /

ورودی نامعتبر

اسکن پاسپورت(jpg,png,pdf) (*)
ورودی نامعتبر


کد امنیتی (*)
کد امنیتی
  تازه کردن

ورودی نامعتبر


  

<<توضیحات مهم>>

1- در صورتی که نام شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Mohammadreza یا Mohammad Reza

 

2- در صورتی که نام خانوادگی شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Hasheminejad یا Hashemi Nejad

 

3- در صورتی که نام پدر شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Alireza یا Ali Reza

-لطفا دقیقا همانند پاسپورتتان ارسال نمایید.

 

4- در قسمت اسکن پاسپورت، از پاسپورت خود اسکن تهیه و از طریق Browse به فرم الصاق نمائید.

 -الصاق اسکن پاسپورت اجباری نبوده و جهت اطمینان از صحت متن است.